MINERVA ARCHIVUM – HÍRLAPOK ÉS FOLYÓIRATOK KATALÓGUSA

AIPS MAGAZINE. The Official Publication of the International Sports Press Association. Director of Editorial Board: Togay Bayatli. Executive Editor: Ágnes Gergelyi. Budapest, Artwork: Gemma Repro Studio:  2005: 1, 2; 2006: 1, 2, 3, 4; 2007: 1, 2, 3, 4; 2008: 1, 2, 3, 4; 2009: 1, 2, 3, 4; 2010: 1, 2, 3, 4; 2011: 1. (Killyéni András adománya)

ALMANAHUL SPORTUL. București, Editat de redacția Ziarul ”Sportul”: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

ANUARUL FOTBALULUI ROMÂNESC. București, Editura Stadion: 1909/1976, 1967/1969, 1969/1971, 1971/1973, 1973/1974. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

ANUARUL SPORTIV. București, Editura Cultură Fizică și Sport: 1952, 1953. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

ATLÉTIKAI ÉVKÖNYV. 1922. Szerk.: Somodi István. Kolozsvár, Kiadja Lepage Lajos Könyvkereskedése, 1922. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

ARMÉNIA: Magyarörmény időszaki szemle. Új folyam. Főszerkesztő: Keresztes Zoltán. Szerkesztőségi titkár: Sztranyiczki Mihály. Kolozsvár, 1992. 1992 (I. évf.): 1. sz., 2. sz;  1993 (II. évf.): 1. sz, 5. sz.: Magyarörmény időszaki szemle (Alapította Szongott Kristóf 1887-1907. Új folyam, Kolozsvár), 6. sz.; 1994: 7. sz.: 1994/2: 8. sz., 9. sz.; 1995: 1995/1: 10. sz., 1995/2: Tiszteletbeli főszerkesztő: Keresztes Zoltán. Főszerkesztő: Tarisnyás Csilla. Szerkesztőségi titkár: Sztranyiczki Mihály: 11. sz., 12. sz.; 1996: 1996/1: 13. sz.;  1996/3: 15. sz.; 1996/4: Főszerkesztő: Tarisnyás Csilla. Alapító főszerkesztő: Keresztes Zoltán. Szerkesztőségi titkár: Sztranyiczki Mihály: 16. sz.; Magyarörmény időszaki szemle (Alapította Szongott Kristóf 1887-1909. Kiadja a Pro-Armenia Alapítvány, Szamosújvár); 1997: 1997/1: 17. sz., 1997/2: 18. sz.;  1997/4: 20. sz.; 1998/1: 21. sz.; 1998/2, 22. sz.; 1998/4: 24. sz. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

BALKAN WAR REPORT. Bulletin of the Institute for War & Peace Reporting. London: Institute for War & Peace Reporting, Yugoslavia – Politics and government – 1980 – 1992 – Periodicals. 1994: 29, 30, 1995: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 1996: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47+ INDEX; 1997: 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

BESZÉLŐ. Politikai és Kulturális Folyóirat. Budapest, Kiadja a Stencil Kulturális Alapítvány. Főszerk.: Kiss Ilona. 1996 (I. évf.): 1, 2, 3, 4; 1998.(III. évf.): 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1999.(IV. évf.): 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 2000 (V. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11; 2001 (VI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8; 2003 (VIII. évf.): 3, 4, 5; + Beszélő. Összkiadás. I. köt.: 1981–1984; II. köt.: 1984–1987; III. köt.: 1987–1989. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

BUKARESTI MAGYAR KÖZLÖNY. Új évfolyam. Bukarest. Kiadja a Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság. Készült a Garamond nyomdában, Kolozsvárt. Főszerkesztő: Bogdán Tibor. 2004: 1, 2, 3 A bukaresti magyar közösség havilapja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12; 2005 (II. évf.): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10, 11, 12; 2006 (III. évf.): 1-2, 3, 4, 5-6.

CHASSEUR D’IMAGES. Magazine français consacré à la photographie. Il paraît pour la première fois en juin 1976. Senillé. France. Directeur de la rédaction: Cogné, Guy-Michel; rédac’chef: Loaëc, Ronan. 2006: 285 Juillet, 286 Aoȗt-sept.,  287 Oct., 288 Nov., 289 Déc.; 2007: 290 Janv.-Févr., 291 Mars, 292 Avril, 293 Mai, 294 Juin, 295 Juillet, 296 Aoȗt-sept.,  297 Oct., 298 Nov., 299 Déc.; 2008: 300 Janv.-Févr., 301 Mars, 302 Avril, 303 Mai, 304 Juin, 305 Juillet, 306 Aoȗt-sept.,  307 Oct., 308 Nov., 309 Déc.; 2009: 310 Janv.-Févr., 311 Mars, 312 Avril, 313 Mai, 314 Juin, 315 Juillet, 316 Aoȗt-sept., 317 Oct., 318 Nov., 319 Déc;  2010: 320 Janv.-Févr., 321 Mars, 322 Avril, 333 Mai, 324 Juin, 325 Juillet, 326 Aoȗt-sept.,  328 Nov., 329 Déc.; 2011: 330 Janv.-Févr., 331 Mars, 332 Avril, 333 Mai, 334 Juin, 335 Juillet, 336 Aoȗt-sept., 337 Oct., 338 Nov., 339 Déc.;  2012: No. 340 Janv.-Févr., 341 Mars, 342 Avril, 343 Mai, 344 Juin, 345 Juillet, 346 Aoȗt-sept., 347 Oct., 348 Nov. (Rohonyi Demko Iván adománya)

CÎNTAREA ROMÂNIEI (MEGÉNEKLÜNK, ROMÁNIA) Publicație lunară editată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste. MEGÉNEKLÜNK, ROMÁNIA országos fesztivál folyóirata. Colegiul de redacție: Liviu Cernăianu (Redactor șef ). Anna Bretz (Redactor șef adjunct). A Cîntarea Romîniei az 1948 és  1985 között Művelődési útmutató, illetve Művelődés címmel megjelent folyóirat új címe. „A Művelődés folyóirat fokozatos megszüntetésével 1985 decemberétől magyar műsoranyag már csak a Cîntarea Romîniei címet felvett román nyelvű művelődési folyóirat mellékleteként jelenhetett meg, az is csak a román „mini-kulturális forradalom” szellemében. A módszertani irányítás kizórólag román nyelvű lett és külön e célra nevelt „aktivisták” kezére került 1989 végéig.” RMIL. 3. köt., p. 536. 1986 (Anul VII): 1, 2, 3, 4, 5: Colegiul de redacție: Mihai Negulescu (Redactor șef ). Anna Bretz (Redactor șef adjunct), 6: Colegiul de redacție: Mihai Negulescu (Redactor șef ). Anna Bretz, Mezei József (Redactori șefi adjuncți), 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1987 (Anul VIII): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Előbb: Művelődés; Utóbb: Művelődés. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

DIGITÁLIS FOTÓ MAGAZIN. A fényképezés barátainak lapja. Budapest, Kiadja a Hologram V.M. Kft. Felelős kiadó: Varga Miklós. Főszerk.: Dékán István: 2010 (X. évf.). 10. sz. dec. (Rohonyi Demko Iván adománya)

ERDÉLY.  Szociáldemokrata napilap Vasárnapi képes melléklete. Kolozsvár. Szerkesztik: Salamon László és Wolff Sándor. 1945. 1, 2, 3, 4, 5, 6; [1946. jan. 6.], 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

ERDÉLY. Az Erdélyi Népi Kárpát Egyesület Folyóirata. Cluj-Kolozsvár, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság. Főszerk.: Vámszer Géza. Felelős szerk.: Wolff Sándor. 1945 (XLII. évf.): 1, 2, 3-4, 5, 6, + 1945. Karácsony; 1946: Felelős kiadók: Vámszer Géza és Erdélyi Sándor. 1946. Tavasz, Nyár, Ősz – 3. sz., Tél – 4. sz.

ERDÉLYI ALMANACH 1925. Budapest, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Nyomása. Cluj-Kolozsvár. Szerk.: György Lajos. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ERDÉLYI FIATALOK. Romániai magyar főiskolás lap 1930-tól 1940-ig. Címe 1936-37-ben: Fiatalok. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Cluj-Kolozsvár. Szerk.: László Dezső.  1930 (I. évf.): 5, 6, 7, 8; 1931 (II. évf.): 7, 8-10; 1932 (III. évf.): 3-4, 6; 1933 (IV. évf.): IV. Negyed. Téli szám. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ERDÉLYI GAZDA. Az E. G. E. havonta egyszer megjelenő hivatalos lapja. Cluj-Kolozsvár. Főszerk.: Teleki Ádám gr.: 1937 (66. évf.): 7. sz., 1938 (67. évf.): 1. sz., 2. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz., 7, sz. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ERDÉLYI HELIKON. Cluj-Kolozsvár, Erdélyi Szépmíves Céh. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság. Főszerk.: Kisbán Miklós. Szerkeszti: Áprily Lajos. 1928 (I. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;   1938 (XI. évf.). Főszerk.: Kisbán Miklós. Szerkeszti: Kós Károly: 1., 7.; 1939 (XII. évf.). Főszerk.: Kisbán Miklós. Szerkeszti: Kós Károly: 10. sz.;  1944 (XVII. évf.). Kisbán Miklós. F. szerk.: Kós Károly. Szerk.: Kovács László:  4. sz., 9. sz. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ERDÉLYI MAGYARSÁG. Független politikai és művelődési szemle. Megjelenik: 1990-ben negyedévenként, 1991-től havonta. Főszerkesztő: Köteles Pál. Budapest: Kiadja a Magyar Világ Kiadó Kft. 1990 (I. évf.): 1, 2, 3, 4; 1991 (II. évf.): 5, 6, 7, 8; 1992 (III. évf.): 9, 10, + Különszám, 11, 12;  1993 (IV. évf.): 13, 14, 15, 16; 1994 (V. évf.): 17, 19, 20; 1995 (VI. évf.): 21, 22, 23; 1997 (VIII. évf.): 30; 1998 (IX. évf.): 34; 2000 (XI. évf.): 43, 44. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ERDÉLYI ÖRMÉNY GYÖKEREK. Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület kéthavonta megjelenő kiadványa.  Budapest. Nyomdai munkák: Pannónia Nyomda Kft. Felelős főszerk. és kiadó: Issekutz Sarolta: 2001 (V. évf.) 52, 55, 2002 (VI. évf.) 65, 66, 69, 70, 2003 (VII. évf.) 71, 73, 74, 75, 76, 77-78, 79, 80, 81, 82, 2004 (VIII. évf.) 83, 84, 86, 87, 88, 92, 93 94; 2005 (IX. évf.) 96, 97, 98, 100, 101-102, 103, 104, 105, 106; 2006 (X. évf.) 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113-114, 115, 116, 117, 118; 2007 (XI. évf.) 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125-126, 127, 128, 129, 130; 2008 (XII. évf.) 131, 132, 133, 136, 137-138, 140, 142; 2009 (XIII. évf.) 146, 147, 149-150, 153, 154; 2010 (XIV. évf.) 155, 156, 157, 158, 160, 161-162, 163, 164, 165, 166; 2011 (XV. évf.) 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173-174, 175; 2012 (XVI. évf.) 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 190; 2013 (XVII. évf.) 191, 192, 193, 196, 199, 200, 201, 202; 2014 (XVIII. évf.) 203, 204, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214; 2015 (XIX. évf.) 215, 217, 218, 219; 2016 (XX. évf.): 224…

ERDÉLYI RIPORT. Heti hírmagazin. Új sorozat. Nagyvárad. Főszerk.: Szűcs László. Szerkesztőbizottság: Markó Béla (elnök), Tibori Szabó Zoltán, Gálfalvi Zsolt, Visky András, Jakobovits Miklós (1936-2012). Alapító főszerkesztő: Szűcs László:  2011 (X. évf.): 20, 22, 23, 24, 25, 26; 2012 (XI. évf.) : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50; 2013 (XII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 44(500), 45, 46, 48-49. 2014 (XIII. évf.): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; 2015 (XIV. évf.): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. (Gál Mária és Tibori Szabó Zoltán adománya)

ERDÉLYI SZIKRA, (1945. márc. 8-máj. 13.) I. évf., 1-10. sz.: politikai hetilap. Kolozsvár. A Kommunisták Romániai Pártja Északerdélyi Tartományi Bizottságának lapja, 1-3. sz.; A Kommunisták Romániai Pártja Kolozsvár Kerületi Bizottságának lapja, 4-10. sz. Szerkeszti és szerkesztéséért felel: Kommunisták Romániai Pártja Erdélyi Tartományi Bizottsága, 1-3. sz.; Kommunisták Romániai Pártja Kolozsvár Kerületi Bizottsága, 4-10. sz. Folytatás: IGAZSÁG, Kolozsvár, 1945. május 20. (I. évf., 11. sz.).

ÉLET ÉS IRODALOM. (röviden ÉS) Magyar irodalmi-közéleti hetilap. Budapest. Első száma 1957. március 15-én jelent meg. Előzménye az az Irodalmi Újság volt, mely a Magyar Írószövetség lapjaként tevékeny szerepet játszott az 1956-os forradalom előkészítésében. Főszerk.: Bölöni György. 1980 (XXIV. évf.): Főszerk.: Jovánovics Miklós: 1 sz.; 1983 (XXVII. évf.): Főszerk.: Bata Imre: 15; 1984 (XXVIII. évf.). Főszerk.: Bata Imre: 5, 6, 7, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; 1985 (XXIX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51-52; 1986 (XXX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 36.

ÉRTESÍTŐ. Magyar Újságírók Romániai Egyesülete közlönye. Marosvásárhely. Fel. kiadó: Gáspár Sándor.: 1994 (I. évf.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1995 (II. évf.) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 1996 (III. évf.) 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28; 1997 (IV. évf.) 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; 1998 (V. évf.) 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48; 1999 (VI. évf.) 50, 51, 52; 2000 (VII. évf.) 55, 57, 58; 2001 (VIII. évf.) 60 (1), 61 (2), 62 (3), 63 (4); 2002 (IX. évf.) 64(1), 65 (2); 2002 szeptembertől címváltozás: ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓ: A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének értesítője. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

FILMVILÁG. Filmművészeti folyóirat. Budapest, Filmvilág Alapítvány. Alapító főszerk.: Létay Vera. Szerkesztők: Baski Sándor, Schreiber András, Varró Attila. 2011 (LIV. évf.): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9; 2012 (LV. évf.): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2013 (LVI. évf.): 1, 2.

FOTO. Budapest, Szerkesztőség és Kiadó: Inter Mediátor Marketing Iroda. Szerk.: Máthé Levente. 2003/3 május. (Rohonyi Demko Iván adománya)

FOTO MOZAIK ld. még FOTO PIAC

FOTO MOZAIK. Fotósok lapja / Független információs havilap. Budapest: 2001(IV. évf.): 8, 9, 10, 11, 12; 2002 (V. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6?, 7 (júl.), 8, 9, 11, 12; 2003 (VI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2004 (VII. évf.): 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2005 (VIII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2006 (IX. évf.): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2007 (X. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2008 (XI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 2009 (XII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12; 2010 (XIII. évf.): 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12; 2011 (XIV. évf.): 2, 3, 5, 6. (Rohonyi Demko Iván adománya)

FOTÓ PIAC. A Magyar Fotográfiai Élet nyilvános Fóruma. Független Információs Havilap. Budapest. Felelős szerk. és kiadó: ifj. Takács Szabolcs.  1998. máj., 1.; 1999. máj., 13.; jún., 14.; 2000 (III. évf.): 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2001 (IV. évf.)  FOTO PIAC. FOTO MOZAIK: 1, 2, 3, 4, 5, 7. (Rohonyi Demko Iván adománya)

FOTOMAGAZIN. Havonta megjelenő magazin. Budapest, Kiadja a Magyar Hírlap Könyv- és Lapkiadó Rt. Szerkeszti: Szarka Klára.  1992. dec. (Rohonyi Demko Iván adománya)

FOTORIPORTER. A magyar újságírók negyedévenként megjelenő folyóirata. Budapest, A Magyar Újságírók Szövetsége. Felelős kiadó: Kaiser Ottó. Lapalapító: Molnár István. 1994. Tavasz. (Rohonyi Demko Iván adománya)

FOTOTECH-NIKA.  Laptulajdonos: Nika Ferenc. Budapest, Kiadó: Studio Line Fototech. 2001/2 sz.;  2002/1. Főszerk.: Nika Ferenc; 2002/3, 2002/4, 2002 okt., 2003: A Kft. Ügyvezető igazgatója: Nika Ferenc. 1-2 sz. (Rohonyi Demko Iván adománya)

FOTO-VIDEO. Az analóg és digitális képrögzítés lapja. Lapalapító: Soltész Rezső. Budapest, Kiadja Soltész. 2001 (III.évf.). Főszerk.: Rák József.   2002 (IV. évf.) . Főszerk.: Vinnay Péter.: 6. sz. jún., 7-8. sz. júl.-aug. (Rohonyi Demko Iván adománya)

FOTO-VIDEO Digital. Copyright: În România: Brașov, 3 D media Communication SRL. În Germania: CHIP Holding GmbH, München. Redactor-șef România: Florin I. Crișan: 2004: nr. 8; 2011: ian., febr., martie, apr., mai, nr. 6. iun., nr. 7. iul., nr. 8. aug., nr. 9. sept., nr. 10. oct., nr. 11. noi., nr. 12. dec. (Rohonyi Demko Iván adománya)

FUTBALL. Labdarugó évkönyv. ´94. Budapest. Nemzeti Sport. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

HELIKON. Kolozsvár, 1990. jan. 5. (1. évf., 1. sz.): Szépirodalmi hetilap/irodalmi folyóirat. Szerkeszti, majd főszerk.: Szilágyi István: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (17. sz. az utolsó). 2010 (XXI. évf.) (hiányzik a 15. sz.), 2011, 2012, 2013. Előzmény: Utunk (1946. jún. 22.-1989. dec.) (Guttmann Mihály örököseinek adománya)

A HÉT. 1970. okt. 23. (1. évf., 1. sz.): társadalmi, politikai, művelődési hetilap. Bukarest. Főszerk: Huszár Sándor (1970. okt. 23.-1983. okt.); Lázár Edit (1983. okt. 28.-1989. dec. 21.): 1970 [hiányos], 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. 1989. dec. 28.- 1997. jún. 26.: társadalmi, művelődési hetilap; 1990. febr. 8-tól: társadalom – művelődés – tudomány – környezetvédelem: Megjelenik hetenként. Főszerkesztő: Gálfalvi Zsolt: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996. (Guttmann Mihály örököseinek adománya)

A HÉT ÉVKÖNYVE. București, Kiadja a Hét, A Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács Társadalmi-Politikai-Művelődési Hetilapja. Főszerk.: Huszár Sándor: 1979: Mi lehet, mi lesz a gyermekem? Az évkönyv felelős szerkesztője: Horváth Andor. Szerkesztette. Baróti Judit; 1980: Azok a lázas hetvenes évek. Az évkönyv felelős szerkesztője Horváth Andor. Szerkesztette: Kászoni Zoltán István; 1981: Régi és új Thália. Az évkönyv felelős szerkesztője Horváth Andor. Szerkesztette: Kacsir Mária; 1982: Színjátszó személyek. Felelős szerkesztő: Horváth Andor, főszerkesztő-helyettes. Az évkönyv szerkesztője: Kacsir Mária; 1987: Az ősz harmóniája. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

HITEL: Nemzetpolitikai szemle. Cluj. Felelős szerkesztő és kiadó: Albrecht Dezső. Szerkesztik: Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József, Vita Sándor. 1936: 2, 3, 4; 1937: 1, 2, 3, 4; 1938: 1, 2, 3, 4 (+ Tárgymutató 1936-1938); 1939: 1, 2, 3, 4; 1940: 1; 1940/1941: 2, 3/4; 1942 (VII. évf): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1943 (VIII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1944 (IX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

HUNGARIAN MEDIA. Media Studies Quarterly. Ld. MAGYAR MÉDIA

IGAZ SZÓ. Marosvásárhely. 1953. jún./júl. (1. évf., 1/2. sz.)-1989. dec. (37. évf., 12. sz.): a RNK Írószövetsége Magyar Autonóm Tart. Fiókjának folyóirata. Főszerk.: Hajdú Győző. Folytatás: LÁTÓ (1990-): 1957 (V. évf.) 11. sz.: Ady Endre emlékszám; 1958 (VI. évf.). 5. sz.; 1962 (X. évf.) 9. sz.; 1965 (XIII. évf.): 9. sz.; 1966: 1-12 sz.; 1967: 1-12 sz.; 1968: 1-12 sz.; 1969: 1-12 sz.; 1970: 1-12 sz.; 1971: 1-12 sz.; 1972: 1.12 sz.; 1973: 1-12 sz.; 1974: 1-12 sz.; 1975: 1-12 sz.; 1976: 1-8; 10-12 sz.; 1977: 1-12 sz.; 1978: 1-12 sz.; 1979: 1-12 sz.; 1980: 1-12 sz.; 1981: 1-12 sz.; 1982: 1-12 sz.; 1983: 1-12 sz.; 1984: 1-12 sz.+ IGAZ SZÓ ÉVKÖNYV 1984; 1985: 1-12 sz.; 1986 (2, 4, 5-12. sz.); 1987 (2-12 sz.); 1988 (1, 3-7, 10-12 sz.); 1989 (1-12 sz.). Folytatás: LÁTÓ. Szépirodalmi folyóira: (1990-) (Guttmann Mihály örököseinek adománya)

IGAZ SZÓ ÉVKÖNYV: 1984.

IGAZSÁG. Kolozsvár, 1939. júl.-1940. aug. A Román Kommunista Párt Kolozs megyei bizottsága és a megyei néptanács magyar nyelvű lapja. Az első sorozat első lapszáma 1939 júliusában jelent meg az illegalitásba kényszerített párt hivatalos havi „közlönye”-ként. Első számának fejléce alatt még ez olvasható: „ A Kommunisták Romániai Pártjának (K. I. szekciója) magyar nyelvű hivatalos lapja.” (K. I. = Kommunista Internáciokálé). A következő lapszámokon kiadóként már a Kommunisták Romániai Pártjának Erdélyi és Bánáti Területi Bizottsága szerepel. A megjelenés körülményeiről, a terjesztésről, egykori munkatársakról, a lap történetének erről a szakaszáról, a törvényen kivüliség körülményei és a konspiráció szigora miatt főleg a mozgalmi emberek vallomásaiból, kinyomtatott vagy csupán kéziratban fellelhető visszaemlékezetekből tudunk. Az első sorozat utolsó példányszáma 1940 augusztusában, a bécsi döntés előtt látott napvilágot. Az illegalitásban megjelent 9 (egyesek szerint 10) lapszámból nyolcat ismerünk. A második sorozat, mint a KRP Északerdélyi Tartományi Bizottságának hetilapja, 1945. márc. 8-án, Erdélyi Szikra címmel jelent meg, Kolozsváron, de ugyanazon év májusában – a 10. számtól kezdődőleg – az Igazság címet vette fel. Fotokópiák az 1939–1940 időszak lapszámairól. (Dózsa Sándor adománya)

IGAZSÁG. Kolozsvár, 1945. máj. 20. (1. évf., 11. sz.) – 1989. dec. 22. (51. évf., 303. sz.): a Kommunisták Romániai Pártja Kolozsvár-Kerületi Bizottságának lapja, (1945. okt. 23-tól: RKP) Kolozsvár-területi Bizottságának, (1946. jún. 3-tól: tart.) biz. lapja. 1946. jún. 16-tól: az RKP Kolozsvár-tart. napilapja; 1947. ápr. 2-tól: az RKP (1948. febr. 4-től: RMP) erdélyi napilapja; 1949. júl. 31-től: az RMP kolozsmegyei biz. (1949. okt. 29-től vezetősége) és a megyei és városi ideiglenes biz. lapja; 1950. szept. 10-től: az RMP Kolozsvár-Tart. vez. és a Tart. és Városi (1950. dec. 20-ig: Ideiglenes Biz.) Néptanács lapja; 1952. aug. 7-től: az RMP… és a Tart. Néptanács lapja; 1955. okt. 1-től: az RMP Kolozsvár tart. biz. és Kolozsvár tart. néptanácsának lapja; 1956. ápr. 5-től: az RMP (1965. júl. 20-tól: RKP) Kolozsvár tart. biz. és tart. néptanácsának lapja; 1968. febr. 18-tól: az RKP  Kolozs megyei biz. és a megye (1969. márc. 9-ig: ideiglenes) néptanácsának napilapja. 1945. máj. 20. (1. évf., 11. sz.) – 1989. dec. 22. (51. évf., 303. sz.): Kolozsvár. – Megj. 1945. máj 20-tól hetenként; 1945. szept. 12-től hetenként 2-szer; 1945. nov. 7-től naponta. – Szerkeszti és szerkesztésért felel: KRP/RKP kerületi/tart.biz. 1947-1949. júl. 31.: a RKP/RMP Kolozsvár-tart. [kolozsmegyei biz./vez. Szerk.biz. csak 1974-től. Főszerk: Nagy István (1945-1946), Aszódy János (1946), Gáll Ernő (1946-1949), Kovács András (1949-1970), Keszthelyi Gyula (1974. okt. 27.-1983. nov.); Gocella István (1983. nov. 3.-1989. nov. 10.); Koncz József (1989. nov. 11.-dec. 22.). Főszerk. hely.: Reisz Katalin (1970-1972), Kiss János (1974. okt. 27.-1986. ápr. 30.); Orbán Ferenc (1986. máj. 1.-1988. nov. 27.); Pálfi Mircea (1988. nov. 29.-1989. nov. 10.); Gocella István (1989. nov. 11.-dec. 22.). – Szerk. biz. tagok: Bajka Pál (1974-1988. aug. 19); Orbán Ferenc (1974-1981. febr. 17., 1985. máj. 23.-1986. ápr. 30. és 1988. nov. 29.-1989. dec. 22.); Reisz Katalin (1974-1985. máj. 22.); Okos György (1977. dec. 31.-1989. dec. 22.); Ördög Béla (1977. dec. 31.-1989. dec. 22.); Murádin Jenő (1981. febr. 18.-1988. nov. 27.); Pálfi Mircea (1986. máj. 1.-1988. nov. 27. és 1989. nov. 11.-dec. 22.); Bazsó Zsigmond (1988. aug. 20.-1989. dec. 22.); Pillich László (1988. nov. 29.-1989. dec. 22.). – Ny: MinervaI.P. 42×30, 44×31.

Megjegyzés: évf. sz. 1946-tól 2-ről 4-re váltott, az előd két évét is beszámítva; 1946. szept. 7.-1963: a számozásban „2. sorozat” is szerepelt. – RMIL 1-3. szerint főszerk.: Nagy István (1945-1946?); Aszódy János (1945?-1946); Gáll Ernő (1946-1949); Kovács András (1949-1970); Reisz Katalin (mb., 1970-1972); Keszthelyi Gyula (1972-től). Belső munk.: Albert Sándor (1953-1957); Aniszi Kálmán; Balázs Péter; Bálint Tibor (1953-1955); Balla Károly (1946-1951?); Balogh Dezső (1952?); Bazsó Zsigmond (1963-); Bocskói Viktor (1946-1951); Bodor Pál (1948-1951); Borghida István (1948-?); Bretter György (1954-1958); Erdélyi László (1946-1949); Erős László (1953-1968); Jánky Béla (1952-1954); Jánosházy György (1948); Kalinovszky Dezső (1959-1968); Katona Ádám (1968-1970); Kiss János (1966-1986); Kőműves Géza (1945-1947); László Béla (1945-1955?); Márki Zoltán (1948); Mikó Ervin (1945-1952); Murádin Jenő (1967-1988); – Különkiadások/ alkalmi melléklapok: Hétfői Kiadás Sport (címváltozat: Sport Igazság, Igazság Sport; 1947. dec.?-1949. nov.?; megj. Hetenként, kihagyásokkal; számozása beilleszkedik a főlapéba; árjelzéssel); Igazság különkiadás a gép- és traktorállomások dolgozói számára, 1961. ápr.; különkiadás Zilah rajon részére, 1961. okt. és 1962. márc.; … Enyed rajon részére, 1961. okt.; … Torda rajon részére, 1962.okt.; mezőgazdasági különszám, 1970. júl. és szep.); Dés az árvíz után (1970.máj. 6 p.). – Melléklet: Sajtólevelezőink Közlönye (címváltozat: Igazság Önkéntes sajtólevelezők részére, 1958-1968?), negyedévenként/ rendszertelen, 21×15, 8 p. 30×21, 4 p.). – Oldal/ rovat: Irodalom, Művészet (oldal, 1961?-től); Fellegvár (ifjúsági oldal/ rovat 1978. ápr.-1981). – Kiadv.: Városi és falusi Dolgozók Naptára 1947-1949. – Melléklapja: Képesújság (1945). Előbb: IGAZSÁG (1939-1940; „1. sorozat”); Erdélyi Szikra (1945.márc.8.-máj.13.). Hiányzik a gyűjteményből: 1946. jan. 1-okt. 1.; 1947. jan. 1-ápr. 3., jún. 30-dec. 31.; 1948. jan. 1-ápr. 1.

IRODALMI JELEN. Budapest: Kiadja az Irodalmi Jelen Kft. és az Occident Média Kft. Főszerk.: Böszörményi Zoltán. 2011 (XI. évf.): 121 (nov.), 2012 (XII. évf.): 127 (máj.), 128 (jún.), 129 (júl.), 130 (aug.), 131 (szept.), 132 (okt.), 133 (nov.); 2013 (XIII. évf.): 135 (jan.), 137 (márc.), 138 (ápr.), 139 (máj.), 140 (jún.), 141 (júl.), 142 (aug.), 143 (szept.), 144 (okt.), 145 (nov.), 146 (dec.); 2014 (XIV. évf.): 147 (jan.), 148 (febr.), 149 (márc.), 150 (ápr.), 152 (jún.), 153 (júl.), 154-155 (aug.-szept.), 157 (nov.), 158 (dec.); 2015 (XV. évf.): 159 (jan), 160 (febr.), 161 (márc.), 162 (ápr.), 164 (jún.), 165 (júl.), 166 (aug.), 167 (szept.), 168 (okt.), 169 (nov.); 2016 (XVI. évf.): 173 (márc.), 174 (ápr.), 175 (máj.), 176 (jún.), 177 (júl.), 179 (szept.)…

IRODALMI ÚJSÁG : Irodalmi és művelődéspolitikai hetilap, a Magyar Írók Szövetségének lapja. Indulás/megszűnés: 1950/1989. Székhelyek: Budapest (1950-1956); Bécs (1957. március 15.); London (1957. május 15 -1961), Párizs (1962-1989). Periodicitás: változó. 1956 után emigráns újsággá vált. I. kötet: 1957 és 1959 között Londonban megjelent példányainak reprint kiadása. Az Irodalmi Újság eredeti példányait Méray Tibor, a szegedi Somogyi Károly Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum bocsátotta a kiadó rendelkezésére. Budapest, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991. – 1957 (VIII. évf.): 4 p.+ 1 máj., 2, 3, 4, 5, 5 (külön kiadás), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 1958 (IX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 1959 (X. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; II. kötet: Az Irodalmi Újság 1960 és 1962 között Londonban, majd Párizsban megjelent példányainak reprint kiadása. 1960 (XI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 1961 (XII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 1962 (XIII. évf.): 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; III. kötet: Az Irodalmi Újság 1963 és 1965 között Párizsban megjelent példányainak reprint kiadása. 1963 (XIV. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 1964 (XV. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; 1965 (XVI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16+Melléklet: Polányi Mihály: A modern szellem problémáiról, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22 + Melléklet 1965. Karácsony – 1966. Újév: Koestler Arthur: Forradalom és fejlődés a tudomány történetében; IV. kötet: Az Irodalmi Újság 1966 és 1968 között Párizsban megjelent példányainak reprint kiadása. 1966 (XVII. évf.):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 1967 (XVIII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17, 18-19, 20, 21, 22; 1968 (XIX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; V. kötet: Az Irodalmi Újság 1969 és 1973 között Párizsban megjelent példányainak reprint kiadása. 1969 (XX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19, 20-21; 1970 (XXI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1971 (XXII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12; 1972 (XXIII. évf.): 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; 1973 (XXIV. évf.): 1-2, 3-4, 5-7, 8-12; VI. kötet: Az Irodalmi Újság 1974 és 1979 között Párizsban megjelent példányainak reprint kiadása. 1974 (XXV. évf.): 1-2, 3-4, 5-7, 8-10; 1975 (XXVI. évf.): 1-2, 3-4, 5-7, 8-10, 11-12; 1976 (XXVII. évf.): 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10+ Az Irodalmi Újság antológiája a forradalom 20. évfordulóján 1976 októberében, 11-12; 1977 (XXVIII. évf.): 1-2, 3-4+ Az Irodalmi Újság erdélyi melléklete: Jelentés Erdélyből, 5-6, 7-8 + Melléklet: Az „új filozófusok”, 9-10, 11-12; 1978 (XXIX. évf.): 1-2, 3-4 + Melléklet: A Károlyi-önéletrajz ügye, 5-6, 7-8 + Az Irodalmi Újság melléklete: Az emberi jogok Magyarországon, 9-10 + Melléklet: Hogyan élnek a legszegényebbek Magyarországon? Kemény István tanulmánya, 11-12; 1979 (XXX. évf.): 1-2, + Melléklet: Jehuda Lahav: Szovjet politika Erdélyben 1940-46-ban, 3-4 + Melléklet: Kopácsi Sándor: A munkásosztály nevében, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 + Különkiadás: 1979.nov.4: Széleskörű tiltakozó mozgalom Magyarországon a prágai ítéletek ellen; VII. kötet: Az Irodalmi Újság 1980 és 1985 között Párizsban megjelent példányainak reprint kiadása. 1980 (XXXI. évf.): 1-2, 3-4, 5-6 + Melléklet: Kemény István: A rejtett gazdaság Magyarországon, 7-8, 9-10 + Melléklet: A 75 éves Koestler Arthur, 11-12 + Melléklet: A 75 éves Cs. Szabó László; 1981 (XXXII. évf.): 1-2 + Erdélyi melléklet: Gondolatok az erdélyi nyelvtörténeti szótárról Szabó T. Attila 75. születésnapja alkalmából, 3-4 + Melléklet: A Bartók-Centenárium, 5-6, 7-10 Kettős szám, 11-12 + Melléklet: Kővágó József: Emlékek, emberek, remények – A Kisgazdapárt a forradalomban – ; 1982 (XXXIII. évf.): 1 + Melléklet: Hajnal László Gábor ”Csak a reggelek borzalmasak…” – adalékok a magyarországi alkoholizmus problémájához… – , 2 + Melléklet: Demokráciát – félelem nélkül „A kisúgó” című hazai szamizdat anyagából, 3 + Melléklet: Szabó Zoltán 70 éves, 4 + Melléklet: Egy főkolompos délelőttjei – Haraszti Miklós bemutatja Kenedi Jánost -; 1983 (XXXIV. évf.): Nagy Imre emlékév: 1+ Melléklet: Kovácsy Tibor: Korlátok és lehetőságek. Új vonások a magyar parasztság helyzetében, 2, 3, 4 + Melléklet: Az Új Symposion ügye; 1984 ( XXXV. évf.): 1 + Melléklet: A „Mozgó Világ” ügye, 2 + Melléklet: A munkástanács mint egy pecsét hitelesítette a forradalmat. Interjú Rácz Sándorral…, 3 + Melléklet: A Magyar Írók Szövetsége és a forradalom, 4 + Melléklet: Borbándi Gyula: A magyar emigráció 1956-ban; 1985 (XXXVI. évf.): 1 + Melléklet: Várdy Péter: 1944-45 éve: A magyar zsidóság tragédiája. Raoul Wallenberg emlékének, 2 + Melléklet: Négy évtized szabadság – Hiányos történelmi arcképcsarnok -, 3 + Melléklet: A júniusi határozat, 4 + Melléklet: Sozan Mihály: A határ két oldalán; VIII. kötet: Az Irodalmi Újság 1986 és 1989 között Párizsban megjelent példányainak reprint kiadása, továbbá a teljes kiadás név- és tárgymutatója (1957-1989). 1986 (XXXVII. évf.): 1 + Melléklet: Sneé Péter: Az 1956 utáni Déry, 2 + Melléklet: Pándi Lajos: Egy pártfegyelmi története; 3. szám: Melléklet: A 30. évforduló küzöbén: Tőke Ferenc: A magyar munkástanácsok története; 4 + Melléklet: Tardos Tibor: Előjátékok az íróperhez; 1987 (XXXVIII. évf.): 1 + Melléklet:  A Zsil-völgyi bányászsztrájk, 2 + Melléklet:  Dokumentum (Szigorúan bizalmas). Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága. Jelentés…, 3 + Melléklet: A párizsi békeszerződés 40. évfordulójára: Szabó Zoltán: Nyugati levelek, 4 + Melléklet: Lektori jelentés avagy miért nem jelenhetett meg Vas Zoltán önéletrajzának harmadik kötete Magyarországon?; 1988 (XXXIX. évf.): 1 + Melléklet: Faragó Béla: Magyar liberalizmus – Egy elhalás történet -, 2 + Melléklet: Nagy Imre három kiadatlan írása, 3 + Melléklet: Sólyom Ildikó: Megtörténhetett?, 4 + Melléklet: Utóhangok 1988. Június 16-hoz; 1989 (XL. évf.): 1 + Melléklet: Mozgó ország, 2 + Melléklet: Életfogytiglan. Részletek Kopácsi Sándor most megjelenő életrajzából, 3 + Melléklet: Saláta Kálmán: Fejezetek a Független Kisgazdapárt 1945-ös küzdelmeiből, 4 + Melléklet: Sárközi Mátyás: A Standard kirakatpere; + Az Irodalmi Újság név- és tárgymutatója 1957-1989. Készítette: Sárközi Mátyás.  – 271 p. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

KÁRPÁTI SAJTÓKÖR. A Kárpát-medencei magyar újságírók folyóirata. Kéthavonta megjelenő tájékoztató. Alapítva: 1993. Marosvásárhely: Kiadja a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MURE): 2005 (I. évf.): 1, 4, 5; 2006 (II. évf.): 1, 2-3, 4-5.-től megváltozott cím: ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓ.

KELET NÉPE. Budapest. (19351942), önmeghatározása (alcíme) szerint, magyar „szépirodalmi, társadalomtudományi és kritikai folyóirat”, melyet Barsi Dénes, Sinka István és Szabó Pál alapított 1935 szeptemberében. 1939. december 15-étől a felelős szerkesztő és kiadó: Móricz Zsigmond. 1941 (VII.évf.). 3., Szépirodalmi szám, 4. Publicisztikai szám, 6. Publicisztikai szám, 7. Szépirodalmi szám, 9. Szépirodalmi szám, 10. Publicisztikai szám, 11. Szépirodalmi szám, 13. Szépirodalmi szám, 15. Szépirodalmi szám, 16. sz., 17. sz., 19. sz.

KELETI ÚJSÁG KÉPES HIRADÓJA. Budapest, Nyomtatott Tolnai Nyomdai Műintézet Rt. Felelős szerk. és kiadótulajdonos: Timáry Mihály. 1936. máj. 3, 10, 17, 24, jún. 7, 14, 21, 28, júl. 5, 12, 19, 26, aug. 2, 9, 15, 23, 30, szept. 6, 13, 20, 27, okt. 4, 11, 18, 25, nov. 1, 8, 15, 22, 29, dec. 6, 13, 25; 1937. jan. 3, 10, 17, 24, 31, febr. 7, 21, 28, márc. 7, 14,  21, 28, ápr. 11, 18, 25, máj. 2, 9, 16, 23, 30, jún. 6, 13, 20, 27, júl. 4, 11, 18, 25, aug. 1, 8, 22, 29, szept. 5, 12, 19, okt. 3, 10, 17, 24, 31, nov. 7, 21, 28, dec. 5, 12, 19, 25; 1938. jan. 1, 9, 16, 23, 30, febr. 6, 13, 20, 27, márc. 6, 13, 20, 27, ápr. Nyomtatta a Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Cluj, 10. sz., 17, 24, máj. 1, 8. sz.: Bp., Nyomatott Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt.: , 15, 22, 29, jún.19, 26, júl. 3, 10, Nyomtatta a Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Cluj: 17 sz., 24, Bp., Nyomatott Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt., 31. sz., aug. 14, 21, 28, szept. 4, Nyomtatta a Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Cluj: 25. sz., okt. 9, 16, 23, Nyomatott Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt., 30. sz., nov. 6, 13, 20, dec. 4, 18, Nyomtatta a Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Cluj: 25 sz. (Balló Zsuzsanna adománya)

KÉPES SPORT. Budapest. Felelős szerk. és kiadó: Rajcsányi László: 1940: nov.26; 1941: ápr.1, ápr.15, ápr.22, máj.20, júl.29; 1942: szept. 29, okt. 6, dec. 29; 1943: jan. 19, ápr. 28, máj. 11, aug. 24, aug. 31, okt. 19, nov. 16, nov. 30, dec. 21; 1944: febr. 29, ápr. 12, ápr. 17, ápr. 22, máj. 2, máj. 9, máj. 16, jún. 6, jún. 13, jún. 20, jún. 27, júl. 4, aug. 28, szept. 11, szept. 18; 1958 (2. sorozat) Főszerk.: Pásztor Lajos.  1-52 sz.+ különkiadás; 1959: 1-52 sz.; 1961: 1-52 sz.; 1962: 1-52 sz.; 2006: 47. sz. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

KISEBBSÉGKUTATÁS. Minority Studies. Szemle a hazai és külföldi irodalomból. Budapest. Kiadja a Lucidus Kiadó. Felelős szerk.: Cholnoky Győző: 1992/93 (2. évf.): 1, 2, 3, 4; 1994 (3. évf.): 1, 2, 3, 4; 1995 (4. évf.):  1, 4; 2005 (14. évf.): 2006 (15. évf.): 1, 3; 2007 (16. évf.): 2; 2010 (19. évf.): 4; 2011 (20. évf.): 3, 4; 2015 (24. évf.): 2, 3.

KOLOZSVÁRI SZEMLE. Kolozsvár. 1942. dec. 15. (1. sz.)-1944. jún. (3. évf. 2/össz. 7. sz.). Kolozsvár thj. /törvénhatósági jogú/ sz./abad/ kir./ályi/ város helytörténeti és kulturális folyóirata. Megj. márc., jún., szept. és dec. 15-én. Szerk.: Csizmadia Andor és Katona Lajos (1942-1944). 1943 (II. évf.). 1. sz., 2. sz., 3. sz. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

KORUNK. Cluj–Kolozsvár. Nyomta a Lapkiadó és Nyomdai Műintézet R.T.: 1926. (I. évf.) Havi szemle. Szerkeszti: Dienes László: február, március, április, május, június, július, aug.-szeptember, október, november, december; 1927. (II. évf.) Világnézeti és irodalmi havi szemle. Szerkeszti: Dienes László: január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1928 (III. évf.): január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1929 (IV. évf.). Szerkeszti: Dienes László és Gaál Gábor: január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1930 (5. évf.) január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1931 (6. évf.) január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember (-től szerkeszti Gaál Gábor) , október, november, december; 1932 (7. évf.). Szerkeszti Gaál Gábor; 1933 (8. évf.): január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1934 (9. évf.): január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1935 (10. évf.): január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1936 (11. évf.). Alcíme dec.-től: Tudomány, irodalom, művészet, élet: január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1937 (12. évf.): január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1938 (13. évf.): január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1939 (14. évf.): júliustól felelős szerkesztő: Kibédi Sándor. Felelős kiadó: Kovács Katona Jenő. Főmunkatárs: Gaál Gábor: január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember, október, november, december; 1940 (15. évf.): január, február, március, április, május, június, július-augusztus, szeptember.

1957. Uj folyam. 1.(16. évf.): 1, 2-3, 5, 12; 1958 (17. évf.): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10-11, 12; 1959 (18. évf.): 1, 2, 3, 5, 6, 7-8, 10, 11, 12;  1960 (19. évf.): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12; 1961 (20. évf.): 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12; 1962 (21. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 10, 11, 12; 1963 (22. évf.): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1964 (23. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1965 (24. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12; 1966 (25. évf.):1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1967 (26. évf.): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1968 (27. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1969 (28. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1970 (29. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1971 (30. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1972 (31. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1973 (32. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1974 (33. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1975 (34. évf.): 1/2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1976 (35. évf.): 1/2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  1977 (36. évf.): 1/2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1978 (37. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 1979 (38. évf.): 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12; 1980 (39. évf.): 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12; 1981 (40. évf.): 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12; 1982 (41. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12; 1983 (42. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 1984 (43. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. (Nagy Györgyné Ilosvay Klára adománya); 1985 (44. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1986 (45. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1987 (46. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1988 (47. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1989 (48. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/12. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

1990. Főszerkesztő: Kántor Lajos. III. folyam (I. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1991 (II. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1992 (III. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1993 (IV. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1994 (V. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1995 (VI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1996 (VII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1997 (VIII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1998 (IX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1999 (X. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2000 (XI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2001 (12. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2002 (13. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2003 (14. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2004 (15. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2005 (16. évf.): 2006 (17. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2007 (18. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2008 (19. évf.) Főszerkesztő: Balázs Imre József: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2009 (20. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; (Tibori Szabó Zoltán adománya); 2010 (21. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2011 (22. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2012 (23. évf.): 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12; 2013 (24. évf.). Főszerkesztő: Kovács Kiss Gyöngy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2014 (25. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12; 2015 (26. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 2016 (27. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…

KORUNK ÉVKÖNYV /ek/. Kolozsvár, Cluj-Kolozsvár: 1973: Szerk.: Ritoók János; 1976: Szerk.: Szilágyi Júlia; 1979: Szerk.: Herédi Gusztáv; 1980: Szerk.: Veress Zoltán; 1981. Szerk.: Ritoók János; 1982: Szerk.: Herédi Gusztáv; 1983-84: Szerk.: Veress Zoltán; 1986-87: Szerk.: Szilágyi Júlia; 1988: Szerk.: Aniszi Kálmán, Kiss János; 1989: Szerk.: Kiss János, Szilágyi Júlia. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

KRÓNIKA. Erdélyi magyar közéleti napilap. 1999 (I. évf. 1. sz. okt. 30., 6 l.) – hiánytalan; 2000 (II. évf.): hiánytalan; Provincia, 2000. április, 1. szám. (Megjelent a Ziua, illetve a Krónika mellékleteként a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatásával.) A Provincia a következő számok mellékleteként jelent meg: 153, 282, 304; 2001 (III. évf.): hiánytalan; 2002 (IV. évf.): hiánytalan; 2003 (V. évf.): hiánytalan; 2004 (VI. évf.):  hiánytalan; 2005 (VII. évf.): hiánytalan; 2006 (VIII. évf.): hiánytalan; 2007 (IX. évf.): hiánytalan, a 77. és a 84. számok kivételével; 2008 (X. évf.): hiánytalan, a 2. és a 166. számok kivételével; 2009 (XI. évf.): hiánytalan; 2010 (XII. évf.): 97, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254; (Tibori Szabó Zoltán adománya, a Krónika alapításának dokumentumaival és a kezdeti korszak néhány fontosabb iratával együtt); 2011 (XIII. évf.): 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123,125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 245, 246, 247, 248, 249; 2012 (XIV. évf.): hiánytalan a 81., 247. és 250. számok kivételével; 2013 (XV. évf.): hiánytalan az 52. és a 188. számok kivételével; 2014 (XVI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 88, 90, 93, 96, 97, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 138, 139, 141, 143, 144, 147, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 165, 168, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 190, 192, 193, 195, 197, 200, 202, 205, 206, 208, 209, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 228; 2015 (XVII. évf.): 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 61, 64, 65, 68, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 96, 97, 113, 114, 112, 102, 105,106, 108, 109, 110, 111, 116, 118, 120, 122, 123, 126, 127, 129, 132, 134, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 160, 163, 165, 167, 170, 171, 172, 173, 182, 183, 185, 186, 190, 191, 192, 198, 200, 201, 206, 208, 209, 212, 213, 216, 218, 219, 221, 222, 227, 228, 230, 235, 237, 240, 241, 242, 245, 247, 249, 250; 2016 (XVIII. évf.): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 161, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 177…

LÁTÓ. Marosvásárhely, 1990. jan.: a Romániai Írók Szövetségének és a Maros megyei Tanács Művelődési Felügyelőségének  szépirodalmi folyóirata. Megjelenik havonként. Főszerkesztők: Markó Béla (1989. dec.-2005; Gálfalvi György (2005. dec.-2007); Kovács András Ferenc (2008-) : 1990 (I. évf.): 1, 2, 7, 10, 12; 1991 (II. évf.): 1, 6, 12; 1992 (III. évf.): 11; 1993 (IV. évf.): 6, 7, 9; 1994 (V. évf.): 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12; 1995 (VI. évf.): 1, 4, 6, 11, 12; 1996 (VII. évf.): 6, 7, 8-9, 12; 1997 (VIII. évf.): 2, 3, 4, 5, 6,7, 8-9, 10, 11, 12;  1998 (IX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8-9, 11, 12; 1999 (X. évf.): 1, 3, 5, 6, 10, 12; 2000 (XI. évf.): 1, 2, 3, 4, 11, 12; 2001 (XII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8-9, 10, 12; 2002 (XIII. évf.): 2, 5, 8-9, 10, 12; 2003 (XIV. évf.): 3, 4, 5, 12; 2004 (XV. évf.): 1, 2, 3, 4, 12; 2005 (XVI évf.): 2, 11; 2006 (XVII. évf.): 3, 4, 6, 8-9, 10, 11; 2007 (XVIII. évf.): 2, 3, 7, 10; 2008 (XIX. évf.): 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11; 2009 (XX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12; 2010 (XXI. évf.): 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12; 2011 (XXII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12; 2012 (XXIII. évf.): 1, 2, 3, 4, 7, 8-9, 10, 11, 12; 2013 (XXIV. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12; 2014 (XXV. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11; 2015 (XXVI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9, 10, 11, 12; 2016 (XXVII. évf.): 1, 2… Előbb: IGAZ SZÓ (1953–1989).

LÁTÓHATÁR. Válogatás a magyar kulturális sajtóból. Szerkesztő bizottság: Garai Gábor, Czine Mihály, Kenyeres Zoltán et al. Budapest, Lapkiadó Vállalat. 1983 november; 1984 szeptember; október.

MAGYAR ATHLÉTIKAI SZÖVETSÉG. ÉVKÖNYV: 1943. Budapest. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

MAGYAR CSILLAG. Budapest. Hungária Nyomda Rt. (1941. október 1.-1944. április 1.) irodalmi és kritikai folyóirat, a Nyugat utódja a második világháború alatt. Megjelenése Magyarország német megszállásakor szűnt meg. 1941. (I. évf.).  Szerk.: Illyés Gyula. Társszerk.: Schöpflin Aladár: 1. sz. okt., 2. sz. nov., 3. sz. dec.: 1943 (III. évf.): 17. sz. szept., 23. sz. dec. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

MAGYAR FIGYELŐ. Budapest, Singer és Wolfner kiadása. Szerkesztőbizottság elnöke: gr. Tisza István, a szerkesztésért felelős: Herczeg Ferenc. 1911 (I. évf.): 17, 20; 1912 (II. évf.): 20.

MAGYAR KISEBBSÉG. Nemzetpolitikai szemle. 1922. Lugoson havonta kétszer megjelenő folyóirat. Nyomták Husvéth és Hoffer Könyvnyomdájában.  Szerkesztette: Jakabffy Elemér, Sulyok István és Willer József. 1922 (I. évf.): 3, 4, 5,  6, 7, 8; 1923 (II. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 1924 (III. évf.): 3, 4, 5, 7, 8,11, 12,13, 14,15-16, 17, 18, 19, 20, 23; 1925 (IV. évf.): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

MAGYAR KISEBBSÉG. Nemzetpolitikai szemle (alapította: Jakabffy Elemér, Sulyok István és Willer Józse.). Nagyvárad. Kiadja: a BEVET Kft, a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága támogatásával: 1995-1997. Főszerk. Tamás Sándor. 1995. máj. (új folyam, 1. évf., 1. sz.). 1996 (Új soroz. II. évf.): 3. (5.) sz., 4(6.) sz.; 1997 (Új soroz. III. évf.): 3-4 (9-10.); 1998 (Új soroz. IV. évf.) 3-4. (13-14.) sz.; 1999 (Új soroz. V. évf.) 1. (15.) sz.; 1999 (Új soroz. V. évf.) 2-3. (16-17.). sz. Felelős szerk.: Székely István; 2000 (Új soroz. VI. évf.) 1. (19.) sz.; 2003 (Új soroz. VIII. évf.) 1. (27.) sz.; 2012 (Új soroz. XVII. évf.) 1-2. (63.-64.) sz.; 3-4. (65-66.) sz.; 2013 (Új soroz. XVIII. évf.) 1. (67.) sz.; Kolozsvár; 2. (68.) sz. Elődje: MAGYAR KISEBBSÉG 1922-1942.

MAGYAR KRÓNIKA. Közéleti és kulturális havilap. Budapest: Kiadja a Magyar Krónika Kft. Főszerk.: Bencsik Gábor: 2014: 1 ( jún.), 2 (júl.), 3 (aug.), 4 (szept.), 5 (okt.), 6 (nov.), 7 (dec.);  2015: 1 (jan.), 2 (febr.), 3 (márc.), 4 (ápr.), 6 (jún.), 7 (júl.), 8 (aug.), 9 (szept.), 10 (okt.), 11 (nov.), 12 (dec.), + 2015. December: Az idők jelei című konferencia. Tanulmány és hozzászólások; 2016: 1 (jan.), 2 (febr.), 3 (márc.), 4 (ápr.), 5 (máj.), 6 (jún.), 7 (júl.), 8 (aug.)…

MAGYAR MÉDIA. Sajtótudományi folyóirat. HUNGARIAN MEDIA. Media Studies Quarterly. Budapest. Kiadó: Magyar Újságírók Országos Szövetsége. Főszerk.: Buzinkay Géza. 2000 (I. évf.): 1, 4, 2001 (II. évf.): 1, 2.

MAGYAR NÉP. Politikai, gazdasági, szépirodalmi képes hetilap. A Minerva Rt. támogatásával 1921. nov. 25-től 1944. szept. 9-ig Kolozsvárt jelent meg. Főszerk. 1943 szept.-ig Gyallay Domokos. 1933 (XIII. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.-16, 17, 18, 19, 20, 22-23, 24, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51.-52; 1934 (XIV. évf.): 1 , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29.-30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51-52; 1935 (XV. évf.): 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-25, 26, 39,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51-52; 1936 (XVI. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 46, 47, 48, 49, 50, 51-52?; 1939 (XIX. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 (hiányos), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51-52. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

A MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA ÉVKÖNYVE. Budapest: 1987,1988, 1989, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010. (Killyéni András adománya)

MAGYAR SPORT ÉVKÖNYVE. 1969. Budapest. Sportkiad. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

MAGYAR SPORT ÉVKÖNYVE. 1992, 1993, 1998, 1999. Budapest. Kiadja a Trio Budapest Bt. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI SZEMLE. HUNGARIAN REVIEW OF SPORT SCIENCE. Budapest: 2009: 1, 2, 3/4. (Killyéni András adománya)

MAGYAR SZEMLE. Kulturális világnézeti folyóirat 1927-1944 közt, 199 száma jelent meg. Budapest. Athenaeum irodalmi és nyomdai Rt. Felelős szerkesztő és kiadó: Eckhardt Sándor. Szerkesztőbizottság: Bethlen István elnök, Szekfü Gyula alelnök: 1940 (XXXIX. köt.) 5 nov.; 1941 (XL. köt.) 3 márc.; (XLI. köt.) 1. sz. júl., 2 aug., 4 okt., 5 nov.; 1942 (XLII. köt.): 2. sz. febr., 3 márc., 1942 (XLIII. köt.) 2. sz. aug., 3 szept., 6 dec.; 1943 (XLIV. köt.) 1. sz. jan., 2 febr., 3 márc., 1943 (XLV. köt.) 2. sz. aug., 4 okt. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

MAGYAR TORNA. Budapest. Testnevelési szaklap. Megjelenik havonta kétszer. Fel. szerk. és kiadó: Vajnai Mátyás. Főszerk.: Emőd Ferenc. 1943 (IX.évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ÉVKÖNYVE. 1993. Szerk.: Bencsik Gábor. Budapest. Magyar Újságírók Országos Szövetsége.

MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. ÉVKÖNYV. 2000. Budapest. Kiadja a MÚOSZ Omni Media Lap- és Könyvkiadó Kft.-je, 2000.

MAGYARORSZÁG MÉDIAKÖNYVE. Budapest, ENAMIKÉ: 1999. Szerkesztette: Cseh Gabriella, Enyedi Nagy Mihály, Solténszky Tibor; 2000-2001. Kötet 1-2. Szerkesztette: Enyedi Nagy Mihály, Farkas Zoltán, Molnár Adél, Solténszky Tibor; 2002. Kötet 1-2. Szerkesztette: Enyedi Nagy Mihály, Polyák Gábor, Sarkady Ildikó; 2003. Kötet 1-2. Szerkesztette: Enyedi Nagy Mihály, Polyák Gábor, Sarkady Ildikó; ISSN 1419-0656. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

MEZŐGAZDASÁGI SZEMLE. A gazdasági tudományok havi folyóirata. Főszerk.: Szász Ferenc. Felelős szerk.: ifj. Vékás Lajos. Cluj, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műint. R.T.: 1938 (IX. évf.). (Tibori Szabó Zoltán adománya)

MÚOSZ ÉVKÖNYV 2010. Felelős szerk.: Bellai László. Sajtófotó 2008: Szalay Zoltán. Budapest, 2009. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

MÚRE ÉVKÖNYV. A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETÉNEK ÉVKÖNYVE 1999. Marosvásárhely, MÚRE. Szerkesztette: Ágoston Húgó, Ambrus Attila. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ME.DOK. Média-Történet – Kommunikáció. Media – Istoria Presei – Comunicare. Media-History – Communication.  Főszerkesztő: Cseke Péter. Cluj-Napoca: MEDEA Egyesület. 2006 (I. évf.). 1 (jún), 2 (dec.); 2007 (II. évf.): 1 (tavasz), 2 (ősz), 3-4; 2008 (III. évf.): 1, 2, 3, 4; 2009 (IV. évf.): 1, 2, 3, 4; 2010 (V. évf.): 1, 2, 3, 4; 2011 (VI. évf.): 1, 2, 3, 4; 2012 (VII. évf.): 1, 2, 3, 4; 2013 (VIII. évf.): 1, 2, 3, 4; 2014 (IX. évf.): 1, 2, 3, 4; 2015 (X. évf.): 1, 2, 3, 4; 2016 (XI. évf.): 1, 2…

MŰVELŐDÉS. Közművelődési folyóirat. 1990. jan. Szerkesztette: Horváth Arany és Mezei József. Bukarest. Intrepr. Poligrafică „Cartea Românească”: 1990 (XXXIX. évf.): 2; 1992. (XLI. évf.). Készült a kolozsvári Gloria nyomdában. Főszerk: Szabó Zsolt: 1, 11, 12; 1993 (XLII. évf.): 5, 11, 12; 1994 (XLVI. évf.): 3, 4, 7-8, 9, 10, 11, 12; 1995 (XLVIII. évf.): 8-9, 10; 1998 (LI. évf.): 3,10; 1999 (LII. évf.): 2; 2000 (LIII. évf.): 1;  2002 (LV. évf.): 2, 3, 4, 10, 11, 12; 2004 (LVII. évf.): 2, 4; 2006 (LIX. évf.): 11, 12;  2007 (LX. évf.):  2, 5, 6-7-8-9; 2008 (LXI. évf.): 6,7,8,9;  2009 (LXII. évf.): 1, 2, 3, 5-6, 12; 2010 (LXIII. évf.): 8;  2012 (LXV. évf.): 1, 12; 2013 (LXVI. évf.): 1, 2, 5, 10; 2014 (LXVII. évf.) 3; Főszerk.: Dáné Tibor Kálmán: 2015 (LXVIII évf.): 10; 2016 (LXIX.évf.): 1; + Művelődés galéria: Válogatás a Művelődés 1957-2002-es évfolyamainak képzőművészeti anyagából; Féléves melléklete a KÖNYVESHÁZ. Főszerk.: Szabó Zsolt. 1991 (I. évf.); 1992 (II. évf.):1, 2; 1993-1994 (III-IV. évf.); 1995 (XLVIII. évf.): 1-12. sz.; 2001 (LIV. évf.): 1-12. sz.; 2003 (LVI. évf.): 1-12. sz.; 2004 (LVII. évf.): 1-12. sz.; 2005 (LVIII. évf.): 1-12. sz.; 2006 (LIX. évf.): 1-12. sz.; 2007 (LX. évf.): 1-12. sz.; 2008 (LXI. évf.): 1-12. sz.; 2009 (LXII. évf.): 1-12. sz.; 2010 (LXIII. évf.): 1-12. sz.; 2011 (LXIV. évf.): 1-12. sz.; 2012 (LXV. évf.): 1-12. sz.; 2013 (LXVII. évf.): 1-12. sz. [colligatum kötetek]

NEMZETI SPORT. Budapest, Studium Rt.: 1941. jún. 16-dec. 29.; 1941. aug. 21-dec. 8. [collig.]; 1942. jan. 3-dec. 14. [collig.]; 1943. márc. 1-júl. 7.; 1943. szept. 4-dec. 27. [1943. szept. 4. SPORTHÍRLAP címen]. [collig.]; 1944. jan. 3-szept. 2. [collig.]; 1992: Csodálatos Olimpia; 1996 (II. évf.). jún-júl: 6-7, aug.: Atlanta. XXVI. Nyári Olimpia; 2000 (IX. évf.): szept. 13-okt. 3.: Sydney 2000. Labdarugó EB.; 2006: ápr. 14, dec. 9.; 2007: Stadionújság: Magyarország–Olaszország: a mérközés hivatalos műsorfüzete. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

NEMZETI SPORT MAGAZIN. Budapest: 2009 (1. évf.): 1, 2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10; 2010 (2. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10, 11, 12; 2011 (3. évf.): 1, 2, 3, 4. (Killyéni András adománya)

PÁSZTORTŰZ. Cluj-Kolozsvár, Haladás. 1923 (IX. évf.) Félhavi folyóirat. Főszerkesztő: Nyírő József: 34, 35, 37. 1924 (X. évf.). Félhavi folyóirat. Főszerkesztő: Nyírő József: 3, 4, 6.; 1930 (XVI. évf.). Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T. Szerkesztik: Gyallay Domokos és Reményik Sándor: január: 1, február: 3, március: 5, 6, április: 7, 8, május: 9, 10, június: 12, 13, augusztus: 16, 17, szeptember: 18, 19, október: 20, november: 22, 23; 1931 (XVII. évf.). Főszerkesztő: Császár Károly. Szerkesztő: Dsida Jenő: február: 3, 4, április: 7, május: 10, szeptember: 19, október: 21. 1938 (XXIV. évf.). Cluj, Kiadja a „Magyar Nép” R.T. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T. Főszerkesztő: Reményik Sándor. A Pásztortűz megjelenik havonta: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10; 1939 (XXV. évf.): 2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9; 1940 (XXVI. évf.): 1; 1941 (XXVII. évf.): 9; 1942 (XXVIII. évf.). Alapította: Reményik Sándor. Szerkeszti: Vásárhelyi Z. Emil: 3, 12; 1943 (XXIX. évf.): 2, 4, 11, 12. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

PHOTO. Publication mensuelle Hachette Filipacchi Médias (HFM). Paris. Directeur de la rédaction, rédacteur en chef et rédacteur artistique Eric Colmet Daage. 2006 : 428 Avril, 430 Juin, 431 Juillet-Aoȗt, 433 Oct., 434 Nov., 435 Déc.; 2007: 437 Mars, 438 Avril, 439 Mai, 441 Juillet-Aoȗt, 442 Sept., 443 Oct., 444 Nov., 445 Déc.; 2008: 446 Janv.- Févr., 447 Mars, 448 Avril, 449 Mai, 450 Juin, 451 Juillet-Aoȗt, 452 Sept., 453 Oct. (Rohonyi Demko Iván adománya)

PHOTO MAGAZINE. Revistă de tehnică și artă fotografică. Oradea, Editată de: MTR Press. Redactor-șef: Harris Wallmen. Redactor executiv: Marius Ivașcu, Nicolaie Ardelean. Traducător: Valentin Moldovanu, Mihai Dan. 2004: nr. 1 dec.; 2005: nr. 1. ian.-febr., nr. 2. mart., nr. 3. apr., nr. 4. mai, nr. 5. iunie, nr. 6. iul.-aug., nr. 7. sept., nr. 8. oct.; 2007: nr. 21. ian.-febr., nr. 22. martie, nr. 23. apr. (Rohonyi Demko Iván adománya)

PROVINCIA. Kulturális és politikai havilap. Magyar nyelvű kiadás. A Krónika közéleti napilap ingyenes melléklete. Kolozsvár. 2000 (I. évf.): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 2001 (II. évf.): 1-2, 4, 5, 6-7, 8-9, 11, 12; 2002 (III. évf.): 1, 2, 3-4, 5, 8-9. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ROMÁNIAI MAGYAR SAJTÓ.  A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének közlönye. Marosvásárhely. Megjelenik a MÚRE kiadásában. 2002: Felelős kiadó: Karácsonyi Zsigmond. Főszerk.: Ambrus Attila: szept., nov., dec. ; 2003: jan.-ápr., júl.-aug.; 2004: jan., 2005 (XII. évf.): jan.-febr., márc.-ápr., 2005 (I. évf.) 1: máj.-jún., júl.-aug., szept.-okt.; 2006 (II. évf.). Felelős kiadó: Karácsonyi Zsigmond: 1, 2-3, 4-5; 2007 (III. évf.): 1, 2, 3, 4-5; 2008 (IV. évf.) Felelős szerkesztő: Karácsonyi Zsigmond: 1, 2-3, 4-5; 2009 (V. évf.): 1-2, 3-4, 5-6; 2010 (VI. évf.): 1-2, 3-4, 5-6; 2011 (VII. évf.): 1-2, 3-4; 2012 (VIII. évf.): 1-2, 3-4, 5-6; 2013 (IX. évf.): 1-2, 3-4; 2014 (X. évf.). Felelős kiadó, felelős szerkesztő: Rácz Éva: 1, 2, 3, 4; 2015 (XI. évf.): 1, 2-3, 4; 2016 (XII. évf.): 1… (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ. Politikai napilap, 1947. szept. 1-jei dátummal indult Bukarestben, mint „országos demokratikus napilap”, majd 1951. febr. 19-től a Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja 1953. márc. 31-ig, amikor felvette az Előre nevet, és folytatólagos évfolyamjelzéssel, mint a Román Népköztársaság néptanácsainak lapja jelent meg. 1989. december 23-tól a Romániai Magyar Szó az Előre utódaként újraindult, hogy aztán a 2005. augusztus 1-jei lapszámmal megszűnjön. Utódja, az Új Magyar Szó, 2005. augusztus 8-tól jelent meg, 2012. július 1-jéig. 1951: Főszerk.: Kacsó Sándor,  Felelős szerk.: Robotos Imre. (V. évf.): 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, 1015; 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070. 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 (márc. 31). (Zavaros évf.számozás.)

SAJTÓVILÁG. Az újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, kiadói dolgozók és érdekvédelmi szervezetének lapja. Budapest.  2009 (XXI. évf.): 5-6; 2010 (XII. évf.): 2. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

SOMOGYI FUTBALL ÉVKÖNYV. Írta és szerkesztette: Bóna Károly: 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010. (Killyéni András adománya)

SPORT – ÉVKÖNYV. Budapest: 1927 (Nemzeti Sportkönyvtár 24); 1946–1947. Arad: Jövő-Sport kiad. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

STADION. Sportmagazin. Budapest. 2000. (V. évf.): 1: Futballrajt 2000 tavasz, 2: Forma 1., 3: Euro 2000, 4.-5: Futballnyár 2000, 6: Bajnokok ligája 2000-2001, 7: Európai futballrajt 2000-2001: Ausztria, Franciaország, Németország, Spanyolország, 8: Európai futballrajt 2000-2001: Anglia, Belgium, Hollandia, Olaszország, 9: Futballév 2000, 10: Sportképek 2000. (László Ferenc hagyatéka, örököseinek adománya)

SZABADSÁG. Kolozsvár. 1989. dec. 23. (1. évf., 1. sz.) – a demokratikus közvélemény napilapja; 1994. jan.-tól: kolozsvári közéleti napilap. Megjelenik 5x, 1996-tól 6x hetenként. Alapító-munkatársi gárdája a diktatúra bukásáig Kolozsváron megjelent Igazság belső munkatársainak egy csoportja, amelyhez dec. 22-én spontánul a város több ismert magyar értelmiségije csatlakozott. Megbízott főszerkesztője 1989. dec. 30.–1990. ápr. 23. között Orbán Ferenc. Szerk. 1990. máj. 5-ig s.n. Főszerkesztők: Tibori Szabó Zoltán (1990. máj. 5-1997. márc. 15.); Szabó Piroska (1997. márc. 17-jún. 30.) Balló Áron (1998. márc. 31-2006. júl. 7.), Kiss Olivér (2006. aug. 17-2008. márc. 12.), ma: Újvári Ildikó (2008. márc. 13-tól); megbízott főszerkesztő-helyettese 1989. dec. 30-1990. ápr. 23. között Pillich László; Főszerk. helyettesek: Székely Raymond (1990. ápr. 24-1992. ápr. 28.), Szabó Piroska (1992. ápr.29-máj. 23.; 1998. márc.31-1999. ápr. 7.); Orbán Ferenc (1992. máj. 26-1995. ápr.8.); Balló Áron (1995. ápr. 11-1998. márc. 30.), Makkay József (1999. ápr. 8-2005. márc. 17.), ma: Kerekes Edit (2005. márc. 18-tól); szerkesztőségi főtitkár: Pálfi Mircea (1995. ápr. 28-1999. júl. 5.); rovatvezetők: politika: Szabó Piroska (1990. ápr. 24-1992. ápr. 28.; 1992. máj. 24-1997. márc. 15., Balló Áron (1992. ápr. 29-máj. 23.), Nits Árpád (1997. márc. 17-1998. márc. 30.), Székely Kriszta (1998. márc. 31-2002. júl. 5.), Papp Annamária (2002. júl. 6-2005. márc. 17.), Borbély Tamás (2005. márc. 18-2006. aug. 16.), Újvári Ildikó (2006. aug. 17-2007. ápr. 20.), ma: Papp Annamária (2007. ápr. 21-től); kultúra: Németh Júlia (1992. máj. 26-2005. márc. 17.), ma: Köllő Katalin (2005. márc. 18-tól); helyi hírek: Németh Júlia (2003. nov. 5-2005. márc. 17.), Kiss Olivér (2005. márc. 18-2006. aug. 16.), ma: Balázs Bence (2006. aug. 17-től); gazdaság: Papp Annamária (2003. nov. 5-2005. márc. 17), Borbély Tamás (2005. márc. 18-2006. aug. 16.), Újvári Ildikó (2006. aug. 17-2007. ápr. 20.), ma: Papp Annamária (2007. ápr. 21-től); jog: Újvári Ildikó (2003. nov. 5-2007. ápr. 20); szociális kérdések: Újvári Ildikó (2006. aug. 18-2007. ápr. 20.); film: Balázs Bence (2006. aug. 18-tól); karhatalmi erők: Balázs Bence (2006. aug. 18-tól); sport – László Ferenc (1989. dec. 23-1992. máj. 25.), Túros-Jakab László (1992. máj. 26-1999. jan. 30.), ma: Póka János András (1999. jan. 31-től; Balázs Bencével). Belső munkatársai voltak az évek során: Bajka Pál, Balázs Bence, Balló Áron, Balló Zsuzsanna, Barta Éva, Bazsó Zsigmond, Borbély Tamás, Dézsi Ildikó, Dózsa Sándor, Ercsey-Ravasz Ferenc, Farkas Imola, Ferencz Zsolt,, Forró Ágnes, Gál Mária, Gyurka Előd, Horváth Gyöngyvér, Jakab Judit, Józsa T. István, Kerekes Edit, Kiss Bence, Kiss János, Kiss Olivér, Köllő Katalin, Krajnik-Nagy Károly, Krizsán Zoltán, László Ferenc, Lokodi András, Makkay József, Miess Emma, Moscou Katalin, Nagy Károly, Nagy-Hintós Diana, Nánó Csaba, Nits Árpád, Okos György, Orbán Ferenc, Öerdög Béla, Ördög Imre Béla, Papp Annamária, Pálfi Mircea, Pillich Katalin, Pillich László, Póka János András, Rohonyi Demko Iván, Salamon Márton László, Sándor Boglárka Ágnes, Szabó Csaba, Szabó Piroska, Székely Kriszta, Székely Raymond, Tibori Szabó Zoltán, Turós-Jakab László, Újvári Ildikó, Újvári Tünde, Y. Szabó Gyula, Valkai Krisztina, Weiss Erika. Kiadója a Szabadság Kft., kiadótulajdonosa a Minerva Kulturális Egyesület. Nyomda: I.P. Cluj; 1989. Dec. 27-től: Nyip. Váll.; 1992. jan. 9-től: Ardealul; 1994. Jan.-tól: Garamont ny. kft. 42×30. 42×30. (4) 8 (16) p. Pld.: 1991. Jún.: 17 000, dec.: 15 200; 1992. máj.: 13 600; 1993. Szept.: 12 100. Melléklapjai: Csillagszóró; Kobak-Törő; Vicc Revü. – Önálló sorszámozású mellékletei: Erdélyi Híradó /1990. márc. 17. (1. évf., 1. sz.)-1997. jún. 25. (8. évf., 4. sz.): az RMDSz országos fóruma; 1994. júl.-tól: az RMDSz Kolozs megyei szervezetének kiadványa; közéleti-politikai-kulturális lap; megj. hetenként, ált. A szerdai Szabadságban, 1994. júl.-tól havonként, 1995. júl.-tól szorványosan; főszerk.: Molnos Lajos; K: az RMDSz Kolozs megyei szervezet az Orsz./Ügyvezető Elnökség támogatásával; önálló old. Sz.; 2, 4, 8 p.; az Erdélyi Híradót a lapból kiemelve is terjesztették; a kiadványnak nincs köze az Erdélyi Híradó (könyv- és lapkiadó) kft.-hez; Campus 1990. okt. 12. (1. évf., 1. sz.)-tól: a KMDSz lapja; ált. A pénteki Szabadság középső oldalpárja, a nyári vakációban havonként jelent meg, vagy szünetelt; szerk./főmunkatársak (időrendben): Horváth István, Magyari Tivadar, Balló Áron, Horváth Anikó, Ketesdy Beáta, Kiss Olivér, Könczey Elemér, Vass Enikő, Gyenge Zsolt, Sipos Géza, Zsugán Gyula; 1-2 (4) p.; címvált.: Krampusz (ált. a szilveszteri számok); Bonifácz 1996. febr. 10. (1. évf. 1. sz.)-tól – tizenéves Szabadság; mottója: „Négy megye bonifáczai, egyesüljetek”; megj. kéthetenként, nyáron havonként; szerk/főmunkatársak (időrendben): Sipos Géza, Horváth István Róbert, Szabó Csaba, Hosu/Hosszu Andrea, Erchedi Melinda,Vincze Kata Zsófia, Balázs Bence, Máté Adél; 1 p./; Erdélyi Üzleti Szemle 1996. jún. 27. (1. sz.): a Szabadság és az Erdélyi Üzletkötő Központ kiadványa; szerk. s. n.; 8 p. – hiánytalan.

SZABADSÁG ÉVKÖNYV I. 2000. Írták, szerkesztették, szedték, tördelték, lektorálták a Szabadság Kft. munkatársai, illusztrálták, fényképeit készítették Gyurka Előd, Szabó Ferenc, Horváth Gyöngyvér, Könczey Elemér és sokan mások. Kolozsvár: Minerva Művelődési Egyesület. Garamond Nyomda, 1999. – 192 p.; 19,5 cm. Szabadság Évkönyv II. 2001. Írták, szerkesztették, szedték, tördelték, lektorálták a Szabadság Kft. munkatársai, illusztrálták, fényképeit készítették Gyurka Előd, Rohonyi D. Iván, Horváth Gyöngyvér, Maksay Katalin, Könczey Elemér és sokan mások. Összeállította: Ördög I. Béla. Kolozsvár: Minerva Művelődési Egyesület. Garamond Nyomda, 2000. – 224 p.; 19,5 cm. Szabadság Évkönyv III. 2002. Írták, szerkesztették, szedték, tördelték, lektorálták a Szabadság Kft. munkatársai. Összeállította: Ördög I. Béla. Kolozsvár: Minerva Művelődési Egyesület. Garamond Nyomda, 2001. – 256 p.; 19,5 cm. Szabadság Évköny. IV. 2003. Írták, szerkesztették, tördelték, lektorálták a Szabadság Kft. munkatársai. Összeállította: Ördög I. Béla. Kolozsvár: Minerva Művelődési Egyesület. Garamond Nyomda, 2002. – 256 p.; 19,5 cm. Szabadság Évköny. V. 2004. Szerkesztette: Ördög I. Béla. Kolozsvár: Minerva Művelődési Egyesület. Garamond Nyomda, 2003. – 256 p.; 19,5 cm. Szabadság Évköny. VI. 2008. Szerkesztette: Balázs Bence, Ördög I. Béla. Kolozsvár: Kiadja a Minerva Művelődési Egyesület. Garamond Nyomda, 2007. – 284 p.; 19,5 cm. Szabadság Évköny. VII. 2009. Szerkesztette: Balázs Bence, Ördög I. Béla. Kolozsvár: Kiadja a Minerva Művelődési Egyesület. Garamond Nyomda, 2008. – 260 p.; 19,5 cm.

SZÉKELYFÖLD. Kulturális folyóirat. Megjelenik havonta. Főszerk.: Ferenczes István. Csíkszereda. 1997: 1 (okt.), 1999 (III. évf.): 2 (febr.), 6 (jún.), 2000 (IV. évf.): 8 (aug.); 2001 (V. évf.): 1 (jan.), 2 (febr.), 2002 (VI. évf.): 2 (febr.), 8 (aug.), 9 (szept.); 2003 (VII. évf.): 3 (márc.), 8 (aug.) , 12 (dec.); 2006 (X. évf.): 2 (febr.), 2007 (XI. évf.): 2 (febr.), 10 (okt.); 2008 (XII. évf.): 3 (márc.), 5 (máj.), 10 (okt.), 11 (nov.); 2009 (XIII. évf.):  1 (jan.), 3 (márc.), 5 (máj.), 7 (júl.), 8 (aug.), 11 (nov.), 12 (dec.); 2010 (XIV. évf.): 1 (jan.), 2 (febr.), 4 (ápr.), 5 (máj.), 6 (jún.), 7 (júl.), 8 (aug.), 10 (okt.), 11 (nov.), 12 (dec.); 2011 (XV. évf.): 1 (jan.), 3 (márc.), 8 (aug.), 9 (szept.); 2012 (XVI. évf.):  1 (jan.), 2 (febr.), 3 (márc.), 4 (ápr.), 5 (máj.), 6 (jún.), 7 (júl.), 8 (aug.), 9 (szept.), 10 (okt.), 11 (nov.), 12 (dec.); 2013 (XVII. évf.): 1 (jan.), 2 (febr.), 3 (márc.), 4 (ápr.), 5 (máj.), 6 (jún.), 7 (júl.), 8 (aug.), 10 (okt.), 11 (nov.); 2014 (XVIII. évf.): 1 (jan.), 3 (márc.), 4 (ápr.), 5 (máj.), 6 (jún.), 7 (júl.), 8 (aug.), 9 (szept.), 10 (okt.), 11 (nov.), 12 (dec.); 2015 (XIX. évf.): 1 (jan.), 3 (márc.), 4 (ápr.), 5 (máj.), 6 (jún.), 7 (júl.), 8 (aug.), 9 (szept.), 11 (nov.), 12 (dec.); 2016 (XX. évf.): 2 (febr.), 3 (márc.), 4 (ápr.), 5 (máj.), 6 (jún.), 7 (júl.), 8 (aug.), 9 (szept.)…

TERMÉS. Irodalmi és művelődési folyóirat. Kolozsvár. 1942. ősz (évf. nn.) – 1944. nyár. Megj. évente 4 kötetben, minden évszakban egyszer (összesen 8 sz.). Szerk. és fel. kiadó: (váltakozva egyenként/ együtt, 1942-1944): Asztalos István, Bözödi György, Jékely Zoltán, Kiss Jenő, Szabédi László. 1942: ősz; 1943: tavasz, nyár, ősz, tél; 1944: tavasz, tél (Tibori Szabó Zoltán adománya)

TRANSITIONS. Changes in Post-Communist Societies. Executive editor: Michael T. Kaufman. Open Media Research Institute, Inc., 1997-1999, Prague; Délkelet-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa, posztkommunizmus, az átmenet politikája. 1998 (Vol. 5): 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12; 1999 (Vol.6): 1, 2, 4, 8, 9. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ÚJ IFJÚSÁGI SZEMLE. Ifjúságelméleti folyóirat. Budapest. Kiadja az Új Mandátum Kiadó. Szerkesztőbizottság: Bíró Endre, Bodor Tibor, Földes György et al. 2004. (II. évf.). 1. sz. Tavasz Társfőszerkesztők: Bauer Béla, Nagy Ádám; 2008. (VI. évf.) 4 Tél: Társfőszerkesztők: Pillók Péter, Székely Levente; 2010. (VIII. évf.) 4 Tél: Társfőszerkesztők: Pillók Péter, Székely Levente.

ÚJ MAGYAR SZÓ: Bukarestben jelent meg, országos közéleti napilapként, 2005. augusztus 8-tól 2012. július 1-jéig. (Az 1947-ben alapított és 1989-ben újraalapított Romániai Magyar Szó utódlapja.) Munkatársainak egy részét a megszűnt lapelődtől vette át, mások később csatlakoztak hozzá. Politikai szemléletében az RMDSZ álláspontját képviselte, közéleti, gazdasági és kulturális vonatkozásban az ország egész magyarlakta vidékének életét igyekezett átfogni. Vezérigazgató: Stanik István. Főszerkesztő. Ágoston Hugó. Vezetőszerkesztő: Bércesi Tünde, Salamon Márton László. A lap kiadója a Scripta Kiadó Kft. volt. 2005 (I. évf.): okt.: 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 (más-más tartalommal két azonos számozású szám), 59, 60, 61, 62; 2006 (II. évf.): jan.-jún.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, júl.-dec.: 126. (188.), 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 (290), 223?,(291), 224 (292), 225 (293), 232 (294), 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 (305), 245 (306), 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253; 2007 (III. évf.): jan.- jún.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124; júl.-dec.: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251; 2008 (IV. évf.): jan.-jún.: 3 (III. évf.). 252, 253 jan. 4 (IV. évf.), 254, 255, 5. sz. (jan.9), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, júl.-dec.: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252; 2009 (V. évf.): jan.-jún.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54(2x), 55, 56, 57, 58, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,   86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118, 119, 120, júl.-dec.: 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248; (Tibori Szabó Zoltán adománya); 2010 (VI. évf.): 217 (nov. 8), 219; 2011 (VII. évf.): jan.-dec.: 7, 94, 122, 123, 127, 134, 136, 145, 146, 148, 152, 153, 155, 157, 163, 164, 165, 171, 173, 177, 179, 180, 181, 183, 185, 189, 194, 200, 202, 204, 209,  214, 228, 229, 230, 231, 237, 239; 2012 (VIII. évf.): jan.-jún.: 1, 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37(38), 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 93, 98, 99, 101, 105, 108, 113, 114, 116, 119 (jún.28), 119 (jún.29-júl.1).

ÚJ TANÚ. Közéleti és Kulturális Krónika. Periodika (évente többször). Budapest, Népi Írók Baráti Társasága. A Szerkesztő Bizottság Elnöke: Szili Károly felelős szerkesztő. 2011: 7,  8.

ÚJ VILÁG. A Magyar-Szovjet Barátság Lapja. Megjelenik minden pénteken. Főszerk. és felelős kiadó: Illés Béla. Budapest: 1950. III. évf.: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 43, 44, [52]; 1951. IV. évf.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

ÚJSÁGÍRÓ ALMANACH. 1927. Az Almanach szerkesztését Kuncz Aladár, grafikai kiállítását Kós Károly végezte. Kolozsvár, Kiadja Az Erdélyi és Bánsági Népkisebbségi Újságírói Központi Szervezete. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ÚJSÁGÍRÓ ÉVKÖNYV 1995. Szerkesztő: Szabó Zsolt. Kolozsvár-Marosvásárhely, Kiadja a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, 1995. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

ÚJSÁGÍRÓ ÉVKÖNYV 1997. Szerkesztő: Szabó Zsolt. Kolozsvár-Marosvásárhely, Kiadja a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, 1997. (Tibori Szabó Zoltán adománya)

UTUNK. A Romániai Magyar Írószöv. Lapja. Kolozsvár. 1946. jún. 22. Megjelenik kéthetenként. 1951 jan. 26-tól hetente. Szerk.: Gaál Gábor. 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. Folytatás: HELIKON. Kolozsvár, 1990. jan. 5. (1. évf. 1. sz.) (Guttman Mihály örököseinek adománya)

UTUNK ÉVKÖNYV. 1968-1989/90: 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989/1990. (Guttman Mihály örököseinek adománya)